Aanbod

SmartFund voor bestaande organisaties

Bestaande organisaties, zoals ondernemersverenigingen, brancheverenigingen, Bemiddelaar van zelfstandigen, Collectieven van ZZP’ ers, etc kunnen nu een SmartFund arbeidsongeschiktheidsfonds aanbieden aan hun leden. Daarvoor hoeft geen aparte vereniging te worden opgericht. Ook hoeven de statuten niet te worden gewijzigd. Bovendien hoeft niet elk lid deelnemer te worden van het fonds.

Hoe werkt het?

Stap 1 – De organisatie besluit een SmartFund op te richten. Er wordt een kleine werkgroep gevormd als kwartiermaker. De SmartFund notaris heeft speciaal voor dit doel een model SmartFund AOF reglement ontwikkeld. Dit model kan volledig aangepast worden aan de organisatie.

Stap 2 – Een SmartFund-coach gaat samen met de werkgroep het modelreglement inkleuren en de toetredingsovereenkomst maken. Deze worden ter goedkeuring overlegd aan de organisatie, die eenĀ samenvattingĀ ter goedkeuring voorlegt aan de leden (kan per mail).

Stap 3 – Vervolgens bepaalt de organisatie door wie de uitvoering van het SmartFund arbeidsongeschiktheidsfonds (AOF) gedaan wordt: door de organisatie zelf, of delegeren aan een SmartFund-servicebureau.

Stap 4 – Nadat is gekozen wie de uitvoering van het AOF regelt, zorgt die ervoor dat alle deelnemers de mogelijkheid krijgen om zich in te schrijven bij het SmarFund. Daaraan voorafgaand kunnenĀ informatiebijeenkomsten worden georganiseerd. De SmartFund-coach kan daarbij aanwezig zijn.

Download de PDF notitie: SmartFund AOF voor bestaande organisaties

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Hubert Lut via telefoonnummer 06 – 47 83 02 63 of stuur een e-mail naar hubert@smartsharing.nl