Zorg voor mekaar

Ziek zijn en toch brood op de plank

SmartFund is een arbeidsongeschiktheidsfonds (AOF) in vernieuwde vorm. Samen met een groep mede ondernemers organiseer je met Smartfund je eigen fonds. Geen verzekering dus, maar een gezamenlijk fonds voor ondernemers en door ondernemers. Elke deelnemer reserveert maandelijks een klein bedrag op een aparte, eigen rekening. Deze rekeningen samen, vormen samen het SmartFund. Bij ziekte van één van de leden, schenk je vanaf je rekening – belastingvrij – een klein bedrag aan die collega. Het werkt, is goedkoper dan een verzekering en biedt bovendien kansen om ook op andere terreinen samen te werken. Heb je geen zin meer om te betalen aan te dure, niet transparante, grote bedrijven? Wil jij óók liever samen met mensen uit je directe omgeving je basiszorg regelen? Dan biedt SmartFund de oplossing. Een SmartFund coach wijst je de weg bij de oprichting van je eigen fonds en zorgt voor een gemakkelijke realisatie ervan door automatisering. SmartFund, een groep ondernemers die zich verenigt en zich wapent tegen onheil. Zorg voor elkaar.


De Voordelen van een SmartFund op een rij

  • Het geld blijft van jou
  • Het is goedkoper dan een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • Je bent verzekerd van schenking bij arbeidsongeschiktheid (geen uitzonderingsclausules)
  • Leden ondersteunen elkaar en worden door elkaar ondersteund
  • Je bent onderdeel van een netwerk van gelijkgestemden

 

reedsbestaandesmartfund button       meld je aan button