SmartFund

Een SmartFund is een schenkkring op maat voor jouw eigen organisatie

In tegenstelling tot meer traditionele schenkkringen is een SmartFund geen vaststaand product. SmartSharing faciliteert groepen zelfstandigen zoals ondernemersverenigingen, brancheorganisaties, maatschappen etc. om op basis van een schenkkring een AOV voorziening aan te bieden, die volkomen is afgestemd op de doelgroep. De meeste schenkkringen die worden aangeboden richten zich op individuele zelfstandigen, die vervolgens gebundeld worden in een schenkkring. SmartSharing biedt zelf geen AOV schenkkring aan waar deelnemers zich kunnen aanmelden. SmartSharing ondersteund organisaties die hun eigen schenkkring willen organiseren met, know how en volledige automatisering. Dit concept nomen we een SmartFund.

 

Ieder SmartFund is uniek

SmartFund is een arbeidsongeschiktheidsfonds (AOF) in vernieuwde vorm. Samen met een groep mede-ondernemers organiseer je met SmartFund je eigen fonds. Geen verzekering dus, maar een gezamenlijk fonds voor ondernemers en door ondernemers. Een SmartFund is volledig ondersteunt door een eigen internetplatform SmartDeposit(white labeled). SmartDeposit faciliteert alles op het gebied van financiĆ«n. Dit internetplatformen is er op gericht dat een groep ondernemers met minimale inspanning een SmartFund kunnen organiseren.  SmartDeposit zorgt er automatisch voor dat je minimale buffer altijd op peil blijft. Ook de onderlinge schenkingen worden automatisch geregeld evenals afspraken binnen het SmartFund over wachttijden, duur van de arbeidsongeschiktheid etc.

SmartDeposit faciliteert elke vorm van schenkkringen. Dus dus ook bestaande schenkkringen die al jaren actief zijn en over willen naar een modernere versie van organisatie, waarbij ICT de communicatie, de transparantie en het gemak faciliteert.

Financieel

Als SmartFun bepaal je zelf de hoogte van de schenking bij arbeidsongeschiktheid. De hoogte van het bedrag wat je verplicht als minimum buffer op je e-Wallet moet hebben staan wordt daarvan afgeleid.

Alles boven het bedrag wat je als minimumbuffer op je e-Wallet hebt staan mag je ten alle tijden opnemen. Je e-Wallet is persoonlijk en blijft ten alle tijden je eigen geld. Er wordt dus niets in een gezamenlijk pot gestort.

Juridisch

  • Voor een SmartFund hoeft geen aparte vereniging te worden opgetuigd. Elke (bestaande) rechtspersoon, stichting, vereniging, bv, maatschap, VOF etc, kan contractpartner zijn. SmartSharing levert de modelovereenkomsten en modelreglementen.
  • Mocht een groep van zelfstandigen een vliegende start willen maken, dan kan de Stichting SmartFund Services als rechtspersoon dienen.
  • Er zijn duidelijke regels, gekoppeld aan de automatisering, die er op gericht zijn te voorkomen dat het smartfund  in moeilijkheden komt als er te veel mensen dreigen uit te stappen of te hoge lasten heeft als er te veel arbeidsongeschikten zijn.
  • Er zijn duidelijke regels en procedures om fraude te voorkomen.

Gemak

Kleine ondernemers hebben het druk en hebben de tijd niet om zich te verdiepen in zoiets als een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Daardoor wordt het aanschaffen van een AOV vaak op de lange baan geschoven of zelfs helemaal niet onderzocht. Niet doen bespaart geld en tijd. 65 % van alle kleine ondernemers heeft geen enkele vorm van AOV.

De Voordelen van een SmartFund op een rij

  • Het geld blijft van jou
  • Het is goedkoper dan een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • Je bent verzekerd van schenking bij arbeidsongeschiktheid (geen uitzonderingsclausules)
  • Deelnemers ondersteunen elkaar en worden door elkaar ondersteund
  • Je hoeft geen aparte bankrekening te openen
  • Door de automatisering wordt alles automatisch geregeld. 

reedsbestaandesmartfund button     meld je aan button