SmartFund

De feiten

Ziek zijn en toch brood op de plank

SmartFund is een arbeidsongeschiktheidsfonds (AOF) in vernieuwde vorm. Samen met een groep mede ondernemers organiseer je met SmartFund je eigen fonds. Geen verzekering dus, maar een gezamenlijk fonds voor ondernemers en door ondernemers. Een SmartFund is volledig ondersteunt door twee eigen (white labeled) Internet platformen. Smart Workspaces is het platform waarmee een SmartFund alle communicatie tussen de leden regelt in een beveiligde eigen omgeving. SmartDeposit faciliteert alles op het gebied van financiën. Deze internetplatformen zijn er op gericht dat een groep ondernemers met minimale inspanning een SmartFund kunnen organiseren.

Na een aanmelding bij Smart Workspaces wordt je aanvraag goedgekeurd door de fiatteurs en krijg je toegang tot SmartDeposit. SmartDeposit Hier staat een zogenaamde e-Wallet klaar die gekoppeld is aan een bestaande bankrekening van jouw keuze.  SmartDeposit zorgt er voor dat je verplichte minimale buffer altijd op peil blijft. Ook de onderlinge schenkingen worden automatisch geregeld evenals afspraken binnen het SmartFund over wachttijden, duur van de arbeidsongeschiktheid etc. eigen rekening.
Smart Workspaces en SmartDeposit faciliteren elke vorm van schenkkringen. Dus niet alleen de SmartFunds, maar ook schenkkringen die al jaren actief zijn en over willen naar een modernere versie van organisatie, waarbij ICT de communicatie, de transparantie en het gemak faciliteert.

Bij ziekte van één van de leden, wordt er vanaf je e-Wallet belastingvrij een klein naar de e-Wallet van die collega overgeboekt. Het werkt, is goedkoper dan een verzekering en biedt bovendien kansen om ook op andere terreinen samen te werken. Heb je geen zin meer om te betalen aan te dure, niet transparante, grote bedrijven? Wil jij óók liever samen met mensen uit je directe omgeving je basiszorg regelen? Dan biedt SmartFund de oplossing. Een SmartFund coach wijst je de weg bij de oprichting van je eigen fonds en zorgt voor een gemakkelijke realisatie ervan door automatisering. SmartFund, een groep ondernemers die zich verenigt en zich wapent tegen onheil. Zorg voor elkaar.

Financieel

Als SmartFund bepaal je zelf de hoogte van de schenking bij arbeidsongeschiktheid. De hoogte van het bedrag wat je verplicht als minimum buffer op je e=Wallet moet hebben staan wordt daarvan afgeleid.

Alles boven het bedrag wat je als minimumbuffer op je e-Wallet hebt staan mag je ten alle tijden opnemen. Je e-Wallet is persoonlijk en blijft ten alle tijden je eigen geld. Er wordt dus niets in een gezamenlijk pot gestort.

Eenmalige kosten

Entreekosten voor begeleiding SmartFund-manager, licentierechten en inrichting community per lid:
€150,- via SmartSharing ex btw wat als zakelijke kosten kan worden opgevoerd.

Maandelijkse kosten

De vergoeding voor het persoonlijk gebruik van Smart Workspaces en SmartDeposit, plus helpdesk: €10,- ex btw per maand via SmartSharing.
Optioneel administratief beheer € 5,- per maand ex btw (aftrekbaar)
Je hoeft geen aparte bankrekening te openen die kosten bespaar je. De kosten voor het gebruik van de e-Wallet zijn bij de vergoeding inbegrepen

Juridisch

 • Voor een SmartFund hoeft geen aparte vereniging te worden opgetuigd. Elke (bestaande) rechtspersoon, stichting, vereniging, bv, maatschap, VOF etc, kan contractpartner zijn. SmartSharing levert de modelovereenkomsten en modelreglementen.
 • Mocht een groep van zelfstandigen een vliegende start willen maken, dan kan de Stichting SmartFund Services tijdelijk als rechtspersoon dienen.
 • Er zijn duidelijke regels, gekoppeld aan de automatisering, die er op gericht zijn te voorkomen dat het smartfund  in moeilijkheden komt als er te veel mensen dreigen uit te stappen of te hoge lasten heeft als er te veel arbeidsongeschikten zijn.
 • Er zijn duidelijke regels en procedures om fraude te voorkomen.

Gemak

Kleine ondernemers hebben het druk en hebben de tijd niet om zich te verdiepen in zoiets als een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Daardoor wordt het aanschaffen van een AOV vaak op de lange baan geschoven of zelfs helemaal niet onderzocht. Niet doen bespaart geld en tijd. 65 % van alle kleine ondernemers heeft geen enkele vorm van AOV.

Je start bij SmartFund in je eigen SmartFund-community Smart Workspaces. Hier vind je alles wat je moet weten, ontmoet je fondsgenoten en communiceer je met het fundmanager en/of fiatteurs

 • Volledig veilig en besloten
 • Alle gegevens van (toekomstige) leden zijn direct goed ingevuld
 • Er kunnen berichten in een keer aan de hele groep gestuurd worden
 • Agenda voor vergaderingen
 • Discussie kan via de website gevoerd worden
 • Alle documenten staan op de site: stappenplannen, checklists, verenigingsstatuten, reglement, alternatieve keuzen, 
 • Er kunnen enquêtes worden gemaakt om meningen te peilen, maar ook om besluiten te nemen of keuze voor een vergaderdatum te regelen.
 • Ervaringen van andere SmartFunds kunnen met elkaar gedeeld worden
 • Via de coachingmodule kunnen ervaringdeskundigen van andere SmartFunds, medewerkers van Smart Change of willekeurig andere experts individuele leden (bijvoorbeeld bestuur, administrateur) of de hele groep coachen
 • Door de uitgebreide profielpagina’s kunnen leden eenvoudig maatjes zoeken om mee samen te werken.
 • Via de SmartFund community sites worden ook vrijblijvend speciaal voor SmartFund ontwikkelde producten aangeboden zoals: notarisdiensten, een aanvullende AOV voor als de SmartFund uitkering  stopt, inkoopvoordelen door gezamenlijke inkoop via inschrijving (een soort inkoop combinatie), (micro) kredieten, ondernemersverzekeringen en nog veel meer.

Voorwaarden

 • Ouder dan 18 jaar
 • Je kunt aantonen dat je ook echt onderneemt en niet alleen ingeschreven staat bij de KvK
 • Eigen verklaring omtrent gezondheid

De Voordelen van een SmartFund op een rij

 • Het geld blijft van jou
 • Het is goedkoper dan een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Je bent verzekerd van schenking bij arbeidsongeschiktheid (geen uitzonderingsclausules)
 • Deelnemers ondersteunen elkaar en worden door elkaar ondersteund
 • Je bent onderdeel van een netwerk van gelijkgestemden
 • Door de automatisering wordt alles automatisch geregeld. Door de commutatie module hoeven er geen aparte vereniging opgezet te worden met de bijbehorende algemene leden vergaderingen en een bestuur etc. Natuurlijk kan je net zo vaak bij elkaar komen als je dat zou willen, bijvoorbeeld om ervaring uit te wisselen of om elkaar te steunen, maar de formele communicatie en het stemmen over voorstellen kan volledig digitaal geregeld worden.

reedsbestaandesmartfund button     meld je aan button