Zakelijk alternatief

SmartFund: zakelijk alternatief

Als kleine ondernemer ben je kwetsbaar. Door je aan te sluiten bij een SmartFund, sta je sterker bij calamiteiten als je langdurige ziek bent en bij arbeidsongeschiktheid. SmartFund is het zakelijke alternatief, gebaseerd op ‘zorg voor mekaar’.

Vertrouwen

Vertrouwen is de basis van SmartFund. Dat vertrouwen moet wel een goed juridisch en organisatorisch kader hebben. Daarnaast is het belangrijk dat de communicatie efficiënt verloopt.

Stevige juridische basis, efficiënt en inzichtelijke geldstromen

SmartFund biedt daarom een stevige juridische en organisatorische basis. Automatisering helpt vervolgens bij efficiënte en goede communicatie en het inzichtelijk houden van alle geldstromen.

Bereikbaar voor zoveel mogelijk kleine ondernemers

SmartFund is ontworpen om een arbeidsongeschiktheidsfonds voor zo veel mogelijk kleine ondernemers bereikbaar te maken. Door je nu op te geven, bied je niet alleen jezelf meer zekerheid, maar werk je ook mee aan een maatschappelijke verandering.

Autonoom en onafhankelijk van onpersoonlijke grote ondernemingen

Door samen te werken kun je meer autonoom functioneren en ben je niet afhankelijk van onpersoonlijke grote ondernemingen. De lasten zijn daardoor zo laag, dat het voor iedere ondernemer betaalbaar wordt.