FAQ

Wat is een SmartFund?

Een SmartFund is een gezamenlijk fonds van ondernemers die elkaar in het geval van arbeidsongeschiktheid een schenking zullen
doen. Daardoor kan de onderneming van een zieke deelnemer gecontinueerd worden en dat is een goede zaak. Het is een vangnet
van ondernemers.

Waarom is een SmartFund aantrekkelijk voor een ondernemer?

Het is een oplossing die gebaseerd is op solidariteit en door zijn zakelijke uitwerking transparant ook nog heel betaalbaar
is.  Zo regelen ondernemers op een slimme manier hun risicodekking.

Is een SmartFund een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nee. SmartFund is geen verzekering, maar een vangnet van en door ondernemers, die elkaar helpen in geval van langdurige
ziekte. 

Wat is het verschil met een Arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een SmartFund is geen verzekering, er wordt geen premie betaald en er wordt niet uit een pot betaald. Bij SmartFund gaat
het om een rechtstreekse schenking van de ene ondernemer aan de andere ondernemer. Elle deelnemer heeft een eigen buffer
waaruit geschonken wordt als een deelnemer ziek is. Een SmartFund is veel goedkoper dan een AOV, zelfs als er gedoneerd wordt.

Wat is het verschil met andere schenkkringen?

Bij SmartFund bepalen de ondernemers samen de regels van hun vangnet. Bijvoorbeeld als het gaat om het aantal deelnemers,
om de hoogte van donaties, om de looptijd van een donatie, om de leeftijd van een deelnemer en om de toetreding en uittredingsafspraken.

Bij andere schenkkringen zijn de regels bepaald door de eigenaren en koop je een kant en klaar product. Bij SmartFund zijn
de regels dus van de ondernemers zelf.

Kunnen we het beheer van het SmartFund zelf in de hand nemen?

Jazeker, daar is het is eigenlijk ook voor gebouwd. Alle taken rondom toetreding, afhandeling van ziektegevallen, de controles
etc. kunnen door de ondernemers uit de schenkkring zelf gedaan worden met de tools die we ontwikkeld hebben. Dat zijn Smart
Workspaces voor onderlinge communicatie en SmartDeposit voor het financiële Beheer van het Fund. Zo worden de kosten van
het beheer minimaal.

Maar het organiseren en beheren kan natuurlijk ook uitbesteed worden aan SmartSharing. Wij laten dat dan doen door andere
ondernemers ,die door ons opgeleid zijn.

Geldt voor jullie SmartFund ook het maximale termijn van 2 jaar ?

Dat wordt  bepaald door de ondernemers van het SmartFund zelf, korter of langer. Er zijn geen wettelijke regels.

Wat zijn de kosten voor de ondernemer?

Een ondernemer betaalt mee aan de kosten van de platforms en het beheer van SmartFund. SmartFunds kunnen zelf bepalen welke
kosten ze aan de ondernemers doorberekenen. Daarnaast zijn er de schenkingen indien er zieken zijn.

Wat zijn de kosten, die SmartSharing berekent?

Onze basisverdiensten bestaan uit een maandelijkse vergoeding voor het gebruik van onze systemen en eventueel een vergoeding
voor het beheer van een SmartFund indien een SmartFund dat aan ons uitbesteedt. Juist omdat een SmartFund precies ingericht
wordt op de wensen van de ondernemers , hanteren we geen standaard tarieven, maar maken we altijd een maatwerkofferte vooraf.

Bovengenoemde posten zijn zakelijke kosten.

Wat kosten de schenkingen?

Dat is op voorhand niet te bepalen, want je weet niet wie er ziek worden en een tijd niet meer kunnen werken.

Het hangt verder ook af van het aantal ondernemers in het SmartFund en het aantal zieke ondernemers. Kijk je naar algemeen
beschikbare cijfers, dan is ziekteverzuim van ondernemers erg laag; rond 1,5%. Ondernemers zijn geneigd om zoveel mogelijk
door te werken.

Het is handig wel rekening te houden dat er dus wel gemiddeld 1 ziektegeval op de 50 deelnemers kan zijn in een Fund. Gemiddeld
betaal je in dat geval ongeveer 1/49

ste  

van het bedrag dat de zieke ondernemer ontvangt.

Schenkingen zijn geen zakelijke kosten, maar privé uitgaven, als je tenminste gebruik wilt maken van de fiscale schenkingsvrijstelling.

Blijf ik de eigenaar van het geld op de e-Wallet?

Ja. Het bedrag op je e-Wallet is en blijft van jou, jij bent de eigenaar van dat bedrag. Het staat op jouw naam op een digitale
rekening die wordt beheerd door onze partner Intersolve.

Het geld wordt alleen gebruikt voor het schenken aan een ander en voor het ontvangen van schenkingen als je zelf ziek bent.

Het saldo op de buffer behoort tot je eigen vermogen.

Moet ik elke maand sparen?

Het Fund kiest voor het gebruik maken van het spaarsysteem of niet.

Een fund zonder spaarsysteem

Je stort in een keer een buffer bedrag op de e-Wallet. Je hoeft dan ook bij ons niet eerst maanden lang te sparen voordat
je mee kunt doen. Het bedrag van de buffer is een percentage het door jou gewenste donatiebedrag. Dat percentage is door
je Fund bepaald.

Als je zelf schenkt dan berekent het systeem automatisch wat je weer moet bijstorten in de buffer. Dat wordt dan automatisch
geïncasseerd, zodat de zieke ondernemer ervan uit kan gaan dat hij/zij het geld ook echt krijgt. En jij hebt geen omkijken
naar of je voldoet aan de buffer. Dat zou je ook willen als je onverhoopt zelf ziek wordt.

De incassobedragen variëren afhankelijk van het aantal schenkingen. Maar zijn er geen zieken, dan is er geen noodzaak tot
aanvullen van de buffer en wordt er niet geïncasseerd.

Je mag natuurlijk meer op je e-Wallet storten en dan kan je altijd het bedrag boven de buffer weer opnemen.

Een fund met spaarsysteem

Dit werkt hetzelfde met de buffer als hierboven, maar waarbij elke maand een vast bedrag geïncasseerd wordt. Dit bedrag
is in de regel voldoende om schenkingen te betalen zonder de buffer aan te spreken, met uitzondering van extreme situaties.

Met dit spaarsysteem heb je zekerheid over je maandelijkse uitgaven. Hier geldt ook dat je altijd het (gespaarde) bedrag
boven de buffer kan opnemen.

Betaal ik schenkbelasting?

Normaal gesproken zal een ondernemer nooit bedragen schenken aan een zieke ondernemer die opgeteld jaarlijks boven de vrijstellingsgrens
van € 2.147 (2018) uitkomen. Dan hoeft er geen schenkingsbelasting betaald te worden.

We verwachten dat de meeste SmartFunds met privé geld willen schenken. Belangrijk is dan dat de schenkingen altijd directe
betalingen tussen de ene en de andere ondernemer zijn, zonder tussenkomst van ons, een derde partij of een administrateur.
Dat hebben we in SmartDeposit geborgd.

Is mijn saldo altijd voldoende hoog om andere mensen te helpen?

We werken met een buffer, die als het nodig is automatisch wordt aangevuld. Daardoor is er altijd zekerheid dat de andere
geholpen wordt.

Wat gebeurt er als er deelnemers opeens stoppen en er nog personen zijn die een schenking ontvangen?

Hier maken de ondernemers in hun SmartFund zelf afspraken over.

Zij bepalen nl. zelf hoe lang de opzegtermijn van een uittreder is. Gedurende de opzegtermijn betaalt de uittredende ondernemer
nog mee aan de donaties. Dit is bedoeld om de solidariteit te borgen en zekerheid te geven aan alle deelnemers.

Daarnaast is een veiligheidsklep aanwezig, die zorgt dat bij een te hoog totaal bedrag aan schenkingen het systeem van betalen
en incasseren wordt gestopt. Dit geeft de Fund Manager de kans om te beoordelen wat er moet gebeuren en dat te overleggen.

Wat gebeurt er met mijn geld als SmartSharing of Intersolve failliet gaat?

Dan krijg je je geld op de e-wallet terug. Het geld staat op een zogenaamde Derdengeldenrekening (zoals je dat kent van
de notaris) en is ondergebracht in een Stichting Derdengelden, die helemaal losstaat van Intersolve en SmartSharing. Het
door de stichting beheerde geld staat dan weer in bewaring bij een systeembank.

Intersolve valt onder toezicht van de AFM en de DNB.

Is SmartSharing onafhankelijk?

Wij zijn zelf 100% eigenaar van de platforms en hebben geen investeerders. We bepalen zelf onze koers en de tarieven die
we in rekening brengen.

Hoe kan ik toetreden?

Je wordt uitgenodigd door het bestuur van het SmartFund. Dan start er een toetredingsprocedure, zodat je bewust in een aantal
stappen de vereiste informatie aanlevert, de aanvraag gecontroleerd wordt door en je aanmeldt in de platforms. Als laatste
controleert Intersolve of de bankgegevens kloppen en verstrekt Intersolve je een e-Wallet.

Wat zijn de basiseisen om deel te kunnen nemen?

De regels zijn bepaald door de ondernemers van het betreffende Fund. Vaak gelden de volgende regels.  

1. Je bent zelfstandig ondernemer  

2. Je haalt je inkomen hoofdzakelijk uit je bedrijfswinst  

3. je onderneming bestaat aantoonbaar via KvK inschrijving minimaal een jaar  

4. je vult een eigen schriftelijke verklaring over de gezondheid.

Ik heb al een AOV. Kan ik dan toch meedoen of moet ik de AOV eerst opzeggen?

Ja , je kan natuurlijk meedoen.

Een SmartFund is bedoeld voor een ‘kortdurende’ arbeidsongeschiktheid zodat je daarna weer verder met je bedrijf kunt. SmartFund
kan niet het risico dekken voor als je volledig arbeidsongeschiktheid zou worden en als gevolg daarvan nooit meer kunt werken.
In dat geval kan je ook niet meer verder met je bedrijf. Voor dat risico kan je goed je AOV houden. Dan is het voordelig
om de wachttijd van je AOV te laten verhogen, omdat je de eerste periode gedekt wordt door het SmartFund. Dat drukt de premie
van de AOV behoorlijk. Bovendien opzeggen betekent dan dat je wellicht later te maken zou hebben met slechtere acceptatievoorwaarden.

Maar het is een ingewikkelde verzekering, dus informeer je goed.

Ik ben DGA van mijn BV. Kan ik meedoen?

Iedereen die niet wettelijk verzekerd is en zijn hoofdinkomsten haalt uit het voeren van een bedrijf, kan meedoen in een
SmartFund.

Ik ben 67 jaar. Kan ik nog instappen?

Jazeker. Er wordt geen leeftijdsgrens opgelegd bij SmartFund, zoals anderen dat wel doen. De meeste SmartFunds gaan uit
dat je ouder bent dan 18 jaar en aantoonbaar minimaal een jaar je hoofdinkomen uit je eigen bedrijf hebt gehaald. Sommige
SmartFunds stoppen met schenken als je AOW gaat ontvangen.

Hoe kan ik opzeggen?

Je kan eenvoudig je opzegging melden. Na verloop van de afgesproken opzegtermijn, verlaat je dan het SmartFund met het saldo
dat op de e-Wallet staat.

Wanneer meld ik me ziek?

Je meldt je ziek wanneer je verwacht gedurende een langere periode niet in staat te zijn met je onderneming inkomen te verwerven
door je ziekte. 

Hoe dien ik een verzoek in voor een schenking omdat ik ziek geworden ben?

In SmartDeposit meld je je ziek en dien je het verzoek tot donatie in en tegelijkertijd communiceer je dat ook in SmartWorkspaces.
De fiatteurs van het fund beoordelen het verzoek en keuren het goed (of af). De datum van de melding in SmartDeposit is leidend
voor de berekening van het te ontvangen bedrag.

Ik ben in het verleden ernstig ziek geweest. Kan ik meedoen?

Ja , dat is mogelijk. Het is aan het Fund waaraan je wilt deelnemen. Het systeem kent geen beperkingen en discrimineert
niet op ziektegeschiedenis. Wel is het noodzakelijk dat je naar de ondernemers in het Fund eerlijk en open over je medische
historie bent.  

Ook als je ziek bent of verwacht ziek te worden hoeft dat geen bezwaar te zijn. Het Fund zal dan eerst toestemming voor
moeten vragen aan de deelnemers. Dat kan met onze slimme oplossing digitaal snel gevraagd worden.

Wat als ik twee keer achter elkaar ziek wordt?

Het SmartFund bepaalt zelf hoe lang in totaal iemand kan worden opgevangen. Daarbinnen wordt bijgehouden hoeveel maanden
de ondernemer geld ontvangen heeft. De verschillende ziekteperiodes worden opgeteld.

Kan ik een gedeeltelijke schenking vragen?

Ja. Als je je inkomen gedeeltelijk verliest door je ziekte, kan je je donatieverzoek overeenkomstig aanpassen / verkleinen.
Dat wordt ook verwacht, want de gedachte erachter is dat je inkomensverlies afdekt en daarmee in staat bent gesteld om verder
te gaan als ondernemer. Als het niet nodig is dan ga je het SmartFund niet belasten. Dat mag je ook van de andere deelnemers
verwachten. Dat is wederkerigheid.

Naast mijn bedrijf ben ik parttime in loondienst op een school. Kan ik toch meedoen?

Ja, het bedrag dat je als schenking kunt ontvangen, is afhankelijk van de inkomsten die je bedrijfsmatig hebt verdiend.
De regel is, dat de schenking betrekking heeft op derving van inkomen dat niet onder de WIA/ WGA valt, dus het inkomen uit
eigen onderneming.

Hoe kunnen we fraude voorkomen?

Uit de ervaringen tot nu toe met schenkkringen (ongeveer 8-10 jaar) zijn er nog geen fraude gevallen bekend.

Er zitten daarnaast een aantal functies in het beheersysteem die fraude voorkomen. Deze zijn eenvoudig zelf in te stellen
door de ondernemers in hun SmartFund. We zijn geen verzekeraar, die toekenning van een claim zoveel mogelijk beperkt.