De stichting

Stichting SmartFund Services

Stichting SmartFund Services heeft als doel om ondernemers te stimuleren samen te werken en zo hun mogelijkheden te vergroten.

Stichting SmartFund Services doet dat door het voortouw te nemen bij thema’s die van belang zijn voor ondernemers. Ondernemers worden geholpen rond deze thema’s verenigingen en netwerken te organiseren.

SmartFund Arbeidsongeschiktheidsfonds en andere initiatieven

Het SmartFund Arbeidsongeschiktheidsfonds is een voorbeeld van zo’n geslaagd initiatief.

Ook is Ondernemershuis Crataegus opgericht in Amsterdam-Noord. Dit is niet alleen de thuisbasis van de Stichting SmartFund, het is ook een netwerkplaats voor ondernemers en ZZP’ers. Verder worden vanuit Ondernemershuis Crataegus groepen ondernemers ondersteund bij het oprichten van coöperaties en worden (startende) ondernemers in en om Amsterdam-Noord begeleid.

Geen winstoogmerk en bestuur bewust klein gehouden

De stichting is een stichting zonder winstoogmerk. De leden zijn o.a. de besturen van de door de SmartFund ondersteunde verenigingen en netwerken. Ieder van hen kan zitting nemen in de raad van toezicht. Het formele bestuur is bewust klein gehouden. Het primaat ligt bij de werkgroepen die rond elk project geformeerd worden.