ZZP pensioen? SmartFund is er klaar voor!

De VVD wil pensioen voor ZZP’ers gaan regelen. Van de ongeveer 1 miljoen ZZP’ers bouwt ongeveer de helft geen pensioen op. Deze zomer dient de VVD een wetsvoorstel in dat het mogelijk moet maken om pensioen op te bouwen via een zogenaamde pensioenpremieinstelling (PPI).

Een SmartFund kan uitstekend dienst doen als PPI. Heb je eenmaal een SmartFund vereniging, dan heb je ook de benodigde infrastructuur om een collectieve regeling op te zetten van arbeidsongeschiktheid, pensioenen, kredieten, etcetera.

Lees het artikel in het Parool van 7 juni 2012.