Aanbod

SmartFund voor bestaande ondernemers- en brancheverenigingen

Bestaande ondernemers- en brancheverenigingen kunnen nu een SmartFund arbeidsongeschiktheidsfonds aanbieden aan hun leden. Daarvoor hoeft geen aparte vereniging te worden opgericht. Ook hoeven de statuten niet te worden gewijzigd. Bovendien hoeft niet elk lid deelnemer te worden van het fonds.

Hoe werkt het?

Stap 1 – De vereniging besluit een Smartfund op te richten. Er wordt een kleine werkgroep gevormd als kwartiermaker. De SmartFund notaris, Rob Cremers, heeft speciaal voor dit doel een model SmartFund AOF reglement ontwikkeld. Dit model kan op 24 punten gevarieerd worden door de vereniging. Hierdoor kan dit reglement ‘kleuren’ naar de vereniging.

Stap 2 – Een SmartFund-coach gaat samen met de werkgroep het modelreglement inkleuren en de toetredingsovereenkomst maken. Deze worden ter goedkeuring overlegd aan het bestuur, die een samenvatting ter goedkeuring voorlegt aan de leden (kan per mail).

Stap 3 – Vervolgens bepaalt het bestuur door wie de uitvoering van het SmartFund arbeidsongeschiktheidsfonds (AOF) gedaan wordt: door het bestuur zelf, door de AOF-werkgroep, of delegeren aan een SmartFund-servicebureau.

Stap 4 – Nadat is gekozen wie de uitvoering van het AOF regelt, zorgt die ervoor dat alle leden de mogelijkheid krijgen om zich in te schrijven bij het fonds. Daaraan voorafgaand kunnen informatiebijeenkomsten worden georganiseerd. De SmartFund-coach kan daarbij aanwezig zijn.

Verder werkt het exact hetzelfde als een SmartFund-vereniging die speciaal is opgericht.

Download de PDF notitie: SmartFund AOF voor bestaande ondernemersverenigingen

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Hubert Lut via telefoonnummer 06 – 47 83 02 63 of stuur een e-mail naar hubert@smartfund.nl