De feiten

De feiten

Ziek zijn en toch brood op de plank

SmartFund is een arbeidsongeschiktheidsfonds (AOF) in vernieuwde vorm. Samen met een groep mede ondernemers organiseer je met Smartfund je eigen fonds. Geen verzekering dus, maar een gezamenlijk fonds voor ondernemers en door ondernemers. Elke deelnemer reserveert maandelijks een klein bedrag op een aparte, eigen rekening. Deze rekeningen samen, vormen samen het SmartFund. Bij ziekte van één van de leden, schenk je vanaf je rekening – belastingvrij – een klein bedrag aan die collega. Het werkt, is goedkoper dan een verzekering en biedt bovendien kansen om ook op andere terreinen samen te werken. Heb je geen zin meer om te betalen aan te dure, niet transparante, grote bedrijven? Wil jij óók liever samen met mensen uit je directe omgeving je basiszorg regelen? Dan biedt SmartFund de oplossing. Een SmartFund coach wijst je de weg bij de oprichting van je eigen fonds en zorgt voor een gemakkelijke realisatie ervan door automatisering. SmartFund, een groep ondernemers die zich verenigt en zich wapent tegen onheil. Zorg voor elkaar.

Financieel

Tijdens een algemene ledenvergadering bepaalt de vereniging de hoogte van de schenking bij arbeidsongeschiktheid. De hoogte van het maandelijkse bedrag dat op de eigen rekening wordt gespaard, wordt daarvan afgeleid.

Heb je voldoende gespaard, dan bereik je op een gegeven moment de maximale buffer en hoef je niet meer maandelijks een bedrag opzij te zetten.

Je kunt dit laatste ook bereiken door de buffer met hogere bedragen vol te storten, of in één keer het bufferbedrag op de rekening te zetten:

Per maand Inleg Schenking Maximale buffer
laag          43,48          1.000,00        2.086,96
midden          65,22          1.500,00        3.130,43
hoog          86,96          2.000,00        4.173,91

(Dit is een voorbeeld. De vereniging beslist zelf over de bedragen)


Eenmalige kosten

Entreekosten voor begeleiding SmartFund-manager, licentierechten en inrichting community per lid:
€150,- via Smart Change (aftrekbaar, na belastingen €87,- netto)

Na aftrek belastingen eenmalige kosten maximaal € 104,–

Maandelijkse kosten

Lidmaatschap Skolarz Community: €2,- per maand via SmartChange. Per jaar is dat dus €24,-. (aftrekbaar)
Optioneel administratiebeheer €7,- per maand (aftrekbaar)
Particuliere bankrekening €1,50 per maand, of gratis. Dit hangt van de bank af waarbij je aangesloten bent.
Lidmaatschapkosten van de SmartFund vereniging: €2,- per lid per maand. 1 x per halfjaar te voldoen.
Totaal maandelijkse kosten na belastingen per maand  €8,72 (gebaseerd op belastinggroep 42%)

Juridisch

 • SmartFund is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.
 • Het bestuur is niet hoofdelijk aansprakelijk voor alles wat de vereniging doet.
 • SmartFund wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dit is voor de meeste banken een vereiste om een rekening te openen. Grote banken accepteren een informele vereniging niet, ook als deze is ingeschreven bij de KvK.
 • Het is mogelijk een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders af te sluiten.
 • Een notaris stelt de statuten op, speciaal toegesneden op een SmartFund. Hierin staan o.a. de taken en bevoegdheden van het bestuur beschreven. De notaris blijft ook na de oprichting beschikbaar voor vragen over bijvoorbeeld het huishoudelijk reglement en de lidmaatschapsovereenkomst.
 • SmartFund heeft een uitgebreid verenigingsreglement.
 • Er zijn duidelijke regels, die er op gericht zijn te voorkomen dat de vereniging in moeilijkheden komt als er te veel mensen dreigen uit te stappen.
 • Er bestaat de mogelijkheid om je buffer in één keer vol te storten, waardoor er sneller een gezamenlijke financiële buffer wordt opgebouwd.
 • Er zijn duidelijke regels en procedures om fraude te voorkomen.

Gemak

Kleine ondernemers hebben het druk en hebben de tijd niet om zich te verdiepen in zoiets als een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Daardoor wordt het aanschaffen van een AOV vaak op de lange baan geschoven of zelfs helemaal niet onderzocht. Niet doen bespaart geld en tijd. 65 % van alle kleine ondernemers heeft geen enkele vorm van AOV.

Als lid van een SmartFund kan elke ondernemer kiezen of hij alleen een handtekening zet, of als bestuurslid invloed wil uitoefenen op het hoe en wat van het fonds.

Je start bij SmartFund in je eigen SmartFund-community site. Hier vind je alles wat je moet weten, ontmoet je fondsgenoten en communiceer je met het bestuur en de administrateur.

 • Volledig veilig en besloten
 • Alle gegevens van (toekomstige) leden zijn direct goed ingevuld
 • Er kunnen berichten in een keer aan de hele groep gestuurd worden
 • Agenda voor vergaderingen
 • Discussie kan via de website gevoerd worden
 • Alle documenten staan op de site: stappenplannen, checklists, verenigingsstatuten, reglement, alternatieve keuzen, 
 • Er kunnen enquêtes worden gemaakt om meningen te peilen, maar ook om besluiten te nemen of keuze voor een vergaderdatum te regelen.
 • Er is een online notaris beschikbaar die gratis vragen beantwoordt
 • Ervaringen van andere SmartFunds kunnen met elkaar gedeeld worden
 • Via de coachingmodule kunnen ervaringdeskundigen van andere SmartFunds, medewerkers van Smart Change of willekeurig andere experts individuele leden (bijvoorbeeld bestuur, administrateur) of de hele groep coachen
 • Door de uitgebreide profielpagina’s kunnen leden eenvoudig maatjes zoeken om mee samen te werken. Dat kan binnen de SmartFund groep, maar ook binnen andere SmartFund groepen
 • Via de SmartFund community sites worden ook vrijblijvend speciaal voor SmartFund ontwikkelde producten aangeboden zoals: notarisdiensten, een aanvullende AOV voor als de SmartFund uitkering na 2 jaar stopt, inkoopvoordelen door gezamenlijke inkoop via inschrijving (een soort inkoop combinatie), (micro) kredieten, ondernemersverzekeringen en nog veel meer.

 

Voorwaarden

 • Ouder dan 18 jaar
 • Minimaal 1 jaar ondernemer, aantoonbaar met inschrijving KvK
 • Eigen verklaring omtrent gezondheid
 • Hoofdaandeel van je inkomsten komt voort uit je ondernemerschap. Om dit te kunnen controleren moet elk aspirant-lid zijn inkomstenbelasting van het afgelopen jaar overleggen aan het bestuur van de vereniging.

 

De Voordelen van een SmartFund op een rij

 • Het geld blijft van jou
 • Het is goedkoper dan een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Je bent verzekerd van schenking bij arbeidsongeschiktheid (geen uitzonderingsclausules)
 • Leden ondersteunen elkaar en worden door elkaar ondersteund
 • Je bent onderdeel van een netwerk van gelijkgestemden

 

reedsbestaandesmartfund button     meld je aan button